حقایقی درمورد ظروف یکبارمصرف فومی

حقایقی درمورد ظروف یکبارمصرف فومی

حقایقی درمورد ظروف یکبارمصرف فومی

شاید شما افسانه هایی درباره ظروف یکبارمصرف فومی و ظروف یکبارمصرف کاغذی و همچنین تاثیر آنها در محیط زیست شنیده باشید. هنگام قضاوت کردن درباره یک محصول و تاثیر آن بر محیط زیست، مهم است که در مورد کل چرخه عمر محصول تفکر کنید. تاثیر واقعی محیط زیستی محصول بایستی به درستی و در مقایسه با سایر محصولات پیشنهادی جایگزین اندازه گیری شود.

در واقع ظروف یکبار مصرف فومی در مقایسه عملکردی با ظروف یکبارمصرف کاغذی رد پای محیط زیستی کمتری از خود بر جای میگذارد

ظروف یکبار مصرف فومی در مقایسه با ظروف یکبار مصرف مشابه کاغذی دارای 60 در صد وزن کمتری می باشد

ساخت، استفاده و دفع ظروف یکبارمصرف فومی 35 درصد کمتر از ظروف یکبار مصرف کاغدی گازهای گلخانه ای تولید می نماید.

پس بیاموزیم در مورد بسیاری از مباحث بجای تصمیم گیری و قضاوت عجولانه نسبت به کشف حقایق اقدام نماییم.

 

بالا