فقدان آموزش های لازم و فرهنگ سازی اصولی و هدفمند به خلاء بزرگ تفکیک زباله از مبدا تبدیل شده است

فقدان آموزش های لازم و فرهنگ سازی اصولی و هدفمند به خلاء بزرگ تفکیک زباله از مبدا تبدیل شده است

فقدان آموزش های لازم و فرهنگ سازی اصولی و هدفمند به خلاء بزرگ تفکیک زباله از مبدا تبدیل شده است

علارغم بازیافت 70 درصدی زباله در  جهان، در ایران تنها 20 درصد از زباله ها بازیافت می شود و از این عدد کمتر از 10 در صد در مبدا تفکیک می شود. کارشناسان براین باورند چنانچه تفکیک زباله از مبدأ و بازگشت آن به چرخه مجدد تولید و انرژی به خوبی انجام شود علاوه بر حذف حجم قابل توجهی از زباله های تولیدی از چرخه طبیعت، این طلای کثیف، به یک ظرفیت اقتصادی تبدیل می شود.

براساس طرح جامع مربوط به این حوزه بنا بود تا پایان سال 1390 همه پسماندهای عادی به ‌صورت تفکیک شده جمع آوری گردد ولی علارغم تلاش ها یکی از اصلی ترین مشکلات این بخش که کمتر به آن پرداخته شده مربوط به فرهنگ‌ سازی در میان مردم برای اجرای فراگیر تفکیک زباله از مبدأ است.

امروزه تفکیک زباله در کشورهای توسعه ‌یافته به یک اقدام رایج از سوی شهروندان بدل شده ‌و فرهنگ ‌سازی صورت گرفته در این حوزه سبب می ‌شود تا شهروندان به ‌صورت اختیاری به این فرآیند اقدام کنند اما نبود تفکیک زباله‌، نبود کنترل در تولید زباله، محدود بودن قوانین و مقررات مشوق بازدارنده در زمینه مدیریت پسماند و اطلاع‌ رسانی، آموزش و فرهنگ ‌سازی ناکافی همچنان مهم ‌ترین چالش‌ های مدیریت پسماند در ایران است.

بالا