تاکید سازمان غذا و دارو : ظروف یکبارمصرف پلیمری دارای پروانه ساخت ایمن است

تاکید سازمان غذا و دارو : ظروف یکبارمصرف پلیمری دارای پروانه ساخت ایمن است

تاکید سازمان غذا و دارو : ظروف یکبارمصرف پلیمری دارای پروانه ساخت ایمن است

سازمان غذا و دارو در پاسخ به استعلام خانه صنعت و معدن استان تهران مبنی بر سرطان زایی ظروف یکبار مصرف پلاستیکی تاکید کرد محصولات پلیمری که دارای پروانه ساخت و یا پروانه بهداشتی ورود می باشند، ایمن تلقی می گردد.

 

سازمان غذا و دارو در پاسخ به استعلام خانه صنعت و معدن استان تهران مبنی بر سرطان زایی ظرئوف یکبار مصرف پلاستیکی تاکید کرد محصولات پلیمری که دارای پروانه ساخت و یا پروانه بهداشتی ورود می باشند، ایمن تلقی می گردد و در صورتی که محصول فاقد پروانه بهداشتی ذکر شده باشد از نظر این اداره کل مردود می باشد.

اصل نامه مذکور به شرح ذیل ارائه می گردد:

 

 

بالا