کاهش آمار چک های برگشتی ادامه دارد

کاهش آمار چک های برگشتی ادامه دارد

کاهش آمار چک های برگشتی ادامه دارد

در یک سال منتهی به ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به کل چک های صادره به ترتیب به ۲.۸ و 10.7 رسیده است و پیش بینی می شود با اجرای کامل قانون جدید چک باز هم کاهش یابد.

بانک مرکزی با انتشار آمار مربوط به چک های مبادله شده به صورت ماهانه کمک شایانی به شناخت وضعیت اعتباری چک و میزان چک های برگشتی می کند.

در این زمینه گزارش منتشر شده از فروردین ۱۴۰۰ نشان می دهد که در این ماه 1.490 هزار میلیارد ریال چک در کشور مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 27.8 و 42.7 درصد کاهش یافته است.

البته این کاهش استفاده از چک با توجه به تعطیلات نوروزی و همچنین قرنطینه عمومی دو هفته آخر فروردین ماه طبیعی

بوده و به نظر می رسد که در ماه های آتی استفاده از چک افزایش یابد.

در ادامه گزارش بانک مرکزی اشاره شده است که در فروردین سال جاری ۴.۶ میلیون چک به ارزش 1.322 هزار میلیارد ریال اعلام وصول شده است که نشان دهنده این است که در این ماه از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 91.8 و 89.3 درصد از چک های مبادله شده، وصول شده اند. بر همین اساس در فروردین سال جاری ۵۶۹ هزار چک به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است که نشان می دهد از نظر تعداد و ارزش تنها 8.2 و 10.7 درصد از چک ها برگشت داده شده است.

کاهش چک های برگشتی بعد از اجرای قانون جدید چک تجمیع آمارهای منتشر شده بانک مرکزی درباره وضعیت چک های

مبادله شده و برگشتی نشان می دهد که در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود 22.820 هزار میلیارد ریال چک مبادله شده است که نسبت چک های برگشتی به کل چک های صادره از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به ۹.۹ و ۱۱ درصد رسیده است.

کاهش میزان چک های برگشتی به حدود ۱۰ درصد و افزایش اعتبار چک در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت سال جاری در حالی رخ داده است که در سال ۹۶ با حدود 7000 میلیارد ریال چک مبادله شده، نسبت چک برگشتی به کل چک ها از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۵ و ۲۳ درصد بوده است.

کاهش میزان چک های برگشتی پس از آن به وقوع پیوست که قانون جدید چک در سال ۹۷ تصویب و به صورت مرحله به مرحله به اجرا در آمد و همین امر موجب شد که برای مثال با کاهشی بیش از ۵۰ درصدی، ارزش چک های برگشتی از ۲۳ درصد سال ۹۶ به ۱۱ درصد یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ برسد.

رونق فضای کسب و کار با کاهش چک های برگشتی

 در همین زمینه بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اشاره به آثار مثبت اجرای قانون جدید چک در ارتقا نقش چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و به روز اقتصادی است که در صورت اجرای کامل، زمینه ساز رونق فضای کسب وکار می شود و در همین ۲ سالی که از اجرای قانون جدیدچک می گذرد شاهد کاهش چک های برگشتی و تخلفات مربوط به چک بوده ایم.

وی افزود: من معتقدم که با اجرای قانون جدید چک، ریسک فعالیت های اقتصادی و تجاری کاهش می یابد و در کل فعالیت های اقتصادی راحت تر انجام می شود.

 این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از برخی بخش های اجرا نشده قانون جدید چک خاطر نشان کرد: این قانون در سال ۱۳۹۷ اصلاح شده و درحال حاضر هم درحال اجرا است.

البته یک سری نقص های در روند اجرای قانون وجود دارد و قانون جدید چک به صورت کامل اجرا نشده است.

محبی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیگیری های لازم را برای اجرای کامل قانون انجام خواهد داد. بر این اساس قانون جدید چک باید به صورت کامل اجرا شود و هیچ گونه تعللی هم پذیرفته نیست.

وی در خصوص الزامی شدن ثبت اطاعات چک های جدید درسامانه صیاد هم گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد بخش مهمی از قانون جدید بود که خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۰عملیاتی شده و درحال حاضر هم متام چک های جدید، قبل از انتقال ثبت می شوند.

اجرای قانون جدید چک تاکنون موجب شده تا روندی کاهشی در میزان چک های برگشتی آغاز شود آن هم در شرایطی که بخش مهمی از قانون یعنی الزامی شدن ثبت اط چک های جدید در سامانه صیاد تازه از ابتدا سال جاری اجرایی شده و تا چند ماه دیگر اثر آن بر کاهش چک های برگشتی مشخص می شود. بر این اساس می توان انتظار داشت تا در ماه های آینده باز هم میزان چک های برگشتی کاهش یابد.

بالا