چهار رکورد جديد در پتروشيمي لردگان ثبت شد

چهار رکورد جديد در پتروشيمي لردگان ثبت شد

چهار رکورد جديد در پتروشيمي لردگان ثبت شد

افزایش 540 درصدي تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته پتروشیمي لردگان با افشاي اطلاعاتي در کدال، از ثبت چهار

رکورد جدید در حوزه تولید، فروش و صادرات خبر داد و اعلام کرد که به 75 درصد ظرفیت تولید رسیده است.

تولید این پتروشیمي که با نماد «شلرد» در بازار پایه فعال است، در اردیبهشت 1401 نسبت به مدت زمان مشابه در سال

گذشته،540 درصد افزایش یافته است.بر اساس این اطلاعات این مجتمع به ظرفیت تولید مستمر 75 درصد ظرفیت اسمي رسیده

است.شرکت کود شیمیایي اوره لردگان، توانسته است به تولید بالاي 71 هزار و 100 تن برسد و تنها در ماه اردیبهشت بیش از

140 هزار تن محصول تحویل خریداران داخلي و خارجي داده که رکورد جدیدي براي این شرکت است.

پتروشیمي لردگان همچنین رکورد 3 هزار و 600 تن بارگیري روزانه محصول از کارخانه به بنادر را ثبت کرده است.

بالا