ساخت خلاقانه مبلمان از پسماند بطری های پلاستیکی

ساخت خلاقانه مبلمان از پسماند بطری های پلاستیکی

ساخت خلاقانه مبلمان از پسماند بطری های پلاستیکی

این روزها بحث آلودگی محیط زیست در سراسر جهان با جدیت دنبال می شود و کشورها به دنبال راهی هستند که بتواند تاثیر این پدیده مخرب را کاهش دهند.

در این زمینه، بیشتر بر روی پاکسازی اکو سیستم ها از زباله ها تمرکز می شود.

شخصی بسیار خلاق به نام «مایکلا پدروس» در این راستا ابتکار جالبی به خرج داده است.

وی بطری های پلاستیکی را جمع آوری نموده و با استفاده از آن ها مبلمان درست می کند.

او به جای استفاده از میخ و یا چسب، بطری ها را برای اتصال چوب ها و قطعات مبل به کار می گیرد.

بالا