اسکناس های پلیمری جایگزین اسکناس های کاغذی در روسیه

اسکناس های پلیمری جایگزین اسکناس های کاغذی در روسیه

اسکناس های پلیمری جایگزین اسکناس های کاغذی در روسیه

اسکناس های پلیمری جایگزین اسکناس های کاغذی در روسیه

چاپ اسکناس های پلیمری در کشور روسیه با هدف کاهش فرسودگی اسکناس در گردش توسط بانک مرکزی روسیه آغاز گردیده است.

کشورهای انگلیس و استرالیا هم از مواد پلیمری برای چاپ اسکناس استفاده می کنند که ماندگاری و تضمین اصالت بیشتری دارد.

هدف از چاپ و عرضه اسکناس های مقاوم با استفاده از مواد پلیمری، افزایش ماندگاری اسکناس در چرخه اقتصادی و تضمین بالای امنیت و اصالت اسکناس ها خواهد بود.

 

در ابتدای امر انتشار اسکناس های ۲۰۰ روبلی و یادبودهای اسکناسی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ به میزبانی کشور روسیه با استفاده از کاغذ پلیمری و پوشش لاک محافظ در دستور کار قرار گرفته است.

 

در گذشته بانک مرکزی روسیه جهت انتشار اسکناس از کاغذهای پنبه ای بهره می برد و استفاده از پلیمر نخستین تجربه به شمار می رود که در صورت دستاوردهای مثبت کاربرد آن در آینده ای نزدیک گسترده تر خواهدگردید.

 

 

بالا