تصمیم كوكاكولا جهت بسته بندی محصولات خود از پلاستیک های قابل بازیافت

تصمیم كوكاكولا جهت بسته بندی محصولات خود از پلاستیک های قابل بازیافت

تصمیم كوكاكولا جهت بسته بندی محصولات خود از پلاستیک های قابل بازیافت


کوکاکولا تصميم دارد در آينده از پلاستيك قابل بازيافت براي بسته‌بندي محصولات خود استفاده كند. بطريهاي پلاستيكي PET در آينده‌اي نه چندان دور مورد استفاده قرار مي‌گيرند. هدف نهايي شركت اين است كه براي بسته‌بندي محصولات خود صد درصد از مواد قابل بازيافت استفاده كند.

اسكات ويترز، مدير پروژه بسته‌بندي كوكاكولا مي‌گويد: تاكنون توانسته‌ايم %30 از تركيبات بطريهاي خود را از مواد قابل بازيافت بسازيم و در مورد %70 ديگر تركيبات، در آزمايشگاه به نتايج خوبي رسيده‌ايم. اگر به حجم كل بسته‌بندي محصولات ما توجه كنيد، درمي‌يابيد كه استفاده 30 درصدي از تركيبات قابل بازيافت عدد بسيار بزرگي است.

نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه صرف كاربرد مواد گياهي براي بسته‌بندي محصولات، متضمن مناسب بودن آن براي محيط‌زيست نيست. ميزان آب مورد نياز براي كشت گياه مورد نظر، كودهاي شيميايي مورد استفاده و ميزان مصرف انرژي براي اين عوامل تعيين‌كننده سازگاري يك محصول با محيط‌زيست است.

شركت كوكاكولا خطوط بازيافت بطري به بطري را نيز راه اندازي كرده است كه در شهر اسپارتانبرگ در كاروليناي جنوبي قرار دارد.

بالا