گواهینامه ها

گواهینامه ها

گواهینامه ها

شرکت کاسپین پلاستیک آریا ضمن اخذ پروانه بهره برداری و ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رتبه A ، اخذ گواهینامه مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 ، اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 درصدد کسب گواهینامه کیفیت زیست محیطی ISO 14001 و گواهینامه بین المللی سنجش رضایت مشتری ISO 10004 نیز داراست.

   

بالا