امور مشتریان

امور مشتریان

امور مشتریان

اعتقاد داریم ارتباط با مشتری نقطه پایانی ندارد و می بایستی همیشه در اوج باشیم. از این رو همواره ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و رسیدگی به مسائل و مشکلات ایشان در کمترین زمان ممکن سرلوحه تفکرات و برنامه های توسعه ای شرکت صنایع کاسپین پلاستیک آریا است. راه اندازی واحد ارتباط با مشتریان و شنیدن صدای رسای ایشان با هدف ایجاد رضایت حداکثری گواه این مدعاست. امید است با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود ما را هر چه بیشتر در نیل به این هدف والا یاری رسانید.

روابط عمومی شرکت صنایع کاسپین پلاستیک آریا

تلفن: 30-45333626-026    داخلی 104

ایمیل: info@caspianplasticaria.ir

تلفن همراه: 09125780292(مدیریت روابط عمومی)

 

بالا