مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

شرکت صنایع کاسپین پلاستیک آریا با اعتقاد به رعایت ارزش های اخلاقی و احترام به محیط زیست و احساس مسئولیت نسبت به پذیرش آثار و تبعات فعالیت خود، پای بر عرصه تولید نهاد و اقدامات بسیاری در راستای ایجاد فرهنگ صحیح استفاده از ظروف یکبار مصرف در بین مصرف کنندگان را طرح ریزی و اجرایی نموده است. امیدواریم در آینده نزدیک با آگاهی رسانی بیشتر به مسئولان ذیربط نسبت به منافع بازیافت ظروف یکبار مصرف، گامی کوچک در راستای باورمان برداریم.

تلاش های مستمر انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف در راستای فرهنگ سازی و آگاهی راسانی به مردم در مورد نحوه استفاده صحیح از ظروف یکبار مصرف و عضویت مدیر عامل شرکت صنایع کاسپین پلاستیک آریا در هیئت مدیره این انجمن، گواهی بر این مدعاست.....

 

بالا